კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

პირად მონაცემთა დაცვა

თქვენი პირადი მონაცემების დასაცავად, ჩვენ დავნერგეთ უსაფრთხოების რიგი ზომები, რომლებიც მოქმედებენს როგორც პირადი მონაცემების შეყვანისას, ასევე გადაცემისას, ან მათთან მუშაობის დროს.

პირადი მონაცემების გამჟღავნება და პირადი ინფორმაციის გადაცემა მესამე მხარეზე

თქვენი პირადი მონაცამები შეიძლება გამჟღავნდეს ჩვენს მიერ, მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს აუცილებელია:

რეგისტრაციის დროს ჩვენს მიერ მოპოვებული პირადი მონაცემები შეიძლება გადაეცეს მესამე პირებსა და ორგანიზაციებს, რომელნიც იმყოფებიან ჩვენთან პარტნიორულ ურთიერთობაში, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. ეს ინფორმაცია არ იქნება გამოყენებული ნებისმიერი სხვა მიზნებისათვის, გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა. ელექტრონული ფოსტის მისამართი, თქვენს მიერ მიწოდებული რეგისტრაციის დროს, შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენი შეკვეთისა და მასთან დაკავშირებული ცვლილებების შესახებ შეტყობინებათა დასაგზავნად, ასევე კომპანიაში მიმდინარე მოვლენებსა და სიახლეებზე, ან ახალი პროდუქტებისა და მომსახურების შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მისაწოდებლად ა.შ. ამასთანავე გათვალისწინებულია ელექტრონული ფოსტით დაგზავნაზე უარის თქმა, სიახლეების გამოწერის გაუქმების მეშვეობით.

'cookie' ფაილების გამოყენება

ჩვეულებრივ, როდესაც მომხმარებელი ვებ-გვერდზე შემოდის, მის კომპიუტერში ხდება 'cookie' ფაილის ჩაწერა (რა თქმა უნდა, თუ მომხმარებელი იძლევა თანხმობას ასეთი ფაილის მისაღებად). თუ მომხმარებელი უკვე იყო შემოსული ამ საიტზე, 'cookie' ფაილის წაკითხვა კომპიუტერიდან ავტომატურად ხდება. ერთ-ერთი მიმართულება 'cookie' ფაილის გამოყენებისა უკავშირდება იმ ფაქტს, რომ მისი მეშვეობით ადვილდება ვიზიტების სტატისტიკის მოგროვება. ეს ინფორმაცია გვეხმარება იმის განსაზღვრაშიც, თუ რა წარმოადგენს მომხმარებლისათვის უფრო დიდ ინტერესს ინფორმაციის დაგზავნისას. ყველა მონაცემები გროვდება განზოგადებული ფორმით და არასოდეს არ არის შეხებაში მომხმარებელთა პირად მონაცემებთან.

მესამე მხარეები, მათ შორის კომპანია Google, ახდენენ ჩვენი კომპანიის განცხადებების ჩვენებას საიტების გვერდებზე ინტერნეტში. მესამე მხარეები, მათ შორის კომპანია Google, იყენებს cookie ფაილებს, რომ უზრუნველყოს ჩვენება განცხადებებისა, რომელიც ეფუძნება წინა ვიზიტებს ჩვენი ვებ-საიტისა და დაინტერესებებს ვებ- ბრაუზერებში. მომხმარებელს შეუძლია აუკრძალოს კომპანია Google-ს გამოიყენოს cookie ფაილები. ამისათვის საჭიროაა ეწვიოთ კომპანია Google-ს სპეციალურ გვერდს, მისამართზე: http://www.google.com/privacy/ads/

ცვლილებები კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ განაცხადში

გათვალისწინებულია კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ განაცხადის პერიოდულად განახლება. ამასთანავე ცვლილება შეეხება წინა განახლების თარიღსაც,რომელიც მითითებულია დოკუმენტის დასაწყისში. შეტყობინებები ამ განცხადების ცვლილების შესახებ იქნება მოთავსებული თვალსაჩინო ადგილას, ჩვენს ვებ-საიტზე.

გმადლობთ თქვენი ინტერესისათვის ჩვენი სისტემისადმი!